Despre Noi

.

 

Un prieten de incredere!

Securitatea obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor constituie o necesitate impusă de dezvoltarea proprietatăţii private in societatea romaneasca, aceasta fiind nevoită să işi creeze si adapteze elementele structurale necesare, care sa ii protejeze împotriva riscurilor si acţiunilor ilicite ce apar.

DAVIDAL Systems Group este o societate de securitate privata cu capital autohton, care asigură in mod profesionist, paza si protectia obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor prin tehnici, metode, sisteme tehnice de alarmare, monitorizare si intervenţie.

DAVIDAL Systems Group desfăşoară activităţi pe întreg teritoriul României, serviciile oferite acoperind o gamă variată şi complexă în scopul generării unei stări de securitate eficiente si sigure.

Domeniul de activitate al S.C. DAVIDAL Systems Group S.R.L. este constituit din servicii de pază şi protecţie, directionat spre:
• Sedii de firme, bănci, obiective publice, economice şi industriale;
• Reşedinţe şi persoane particulare;
• Imobile, birouri, instituţii de învăţământ;
• Magazine şi depozite;
• Restaurante hoteluri, show room-uri;
• Ambasade si consulate;
• Concerte, spectacole şi manifestări sportive;
• Conferinţe şi expoziţii ;
• Transport de bani şi alte bunuri de valoare ;

Toate aceste actiuni sunt susţinute de echipaje de patrulare cu experienta in domeniu.

Baza legală de funcţionare a S.C. DAVIDAL Systems Group S.R.L. o reprezintă legislaţia europeană şi naţională în vigoare, regulamentele de organizare şi funcţionare şi ordine interioară elaborate la nivelul societăţii.

Personalul operativ al societatii S.C. DAVIDAL Systems Group S.R.L. este atent selecţionat, verificat si evaluat periodic din punct de vedere medical şi profesional.

Acesta este angajat pe bază de contract de muncă, cu respectarea strictă a prevederilor legislaţiei muncii şi celei referitoare la organizarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor, constituind, astfel, o garanţie în plus a îndeplinirii atribuţiilor profesionale în condiţii optime.

Formarea si pregatirea profesionala a personalului S.C. DAVIDAL Systems Group S.R.L. se derulează în cadrul unui program care cuprinde şedinţe teoretice si practice de rezolvare a situaţiilor operative, de intervenţie la obiective, de trageri, de utilizare a echipamentului special din dotare si de autoaparare.

design: volio