Paza si Protectie

.

 

Un prieten de incredere!

Personalul operativ al societatii S.C. DAVIDAL Systems Group S.R.L. este atent selecţionat, verificat si evaluat periodic din punct de vedere medical şi profesional.

Acesta este angajat pe bază de contract de muncă, cu respectarea strictă a prevederilor legislaţiei muncii şi celei referitoare la organizarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor, constituind, astfel, o garanţie în plus a îndeplinirii atribuţiilor profesionale în condiţii optime.

Formarea si pregatirea profesionala a personalului S.C. DAVIDAL Systems Group S.R.L. se derulează în cadrul unui program care cuprinde şedinţe teoretice si practice de rezolvare a situaţiilor operative, de intervenţie la obiective, de trageri, de utilizare a echipamentului special din dotare si de autoaparare.

Dotarea personalului S.C. DAVIDAL Systems Group S.R.L. este concepută la un înalt standard tehnic şi de calitate. Agenţii de pază (intervenţie) sunt echipaţi cu echipament adecvat sezonului, cu însemne distinctive, bastoane de cauciuc sau tomfe, şi, în funcţie de situaţia operativă din zona de responsabilitate, aceştia mai pot fi dotaţi si cu arme non-letale şi letale (dacă este cazul), pulverizatoare cu substanţe iritant-lacrimogene, radiotelefoane portabile cu posibilităţi de emisie-recepţie şi alte mijloace tehnice, conform prevederilor legale.

Configuratia si dezvoltarea sistemului integrat de securitate, monitorizarea si interventia vor fi obiectul unui audit de securitate, in functie de cererile beneficiarilor si a factorilor de risc in vederea dimensionarii eficiente a dispozitivului de protectie si paza.

Misiunile S.C. DAVIDAL Systems Group S.R.L. au ca scop asigurarea pazei bunurilor materiale şi valorilor, protecţia fizică a persoanelor şi se executa pe baza contractelor de prestari servicii care cuprinde o gamă variată de actiuni astfel:

• Paza cu agenţi specializaţi a patrimoniului obiectivelor, bunurilor şi valorilor acestora;

• Controlul accesului persoanelor şi/sau vehiculelor in obiective se executa pe baza normativelor interne si a planurilor de paza avizate de structurile abilitate ale Inspectoratului General al Politiei Romane;

• Însoţirea cu personal specializat a transporturilor de valori;

• Paza şi protecţia persoanelor fizice în regim de gardă de corp;

• Asigurarea pazei şi ordinii interioare în instituţiile de învăţământ, cluburi, săli de spectacole, discoteci etc., precum şi la toate genurile de manifestări culturale organizate de persoane fizice şi/sau juridice;

• Prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi a altor fapte ilicite în posturile de pază încredinţate;

• Proiectare, instalare şi monitorizare a sistemelor tehnice de alarmare şi supraveghere electronică prin dispeceratul propriu;

• Intervenţie, în caz de alarmă la obiectivele monitorizate sau la posturile de pază independente, prin echipe mobile operative, antrenate şi specializate în acţiuni rapide;

• Consultanţă în domeniile de activitate menţionate anterior.

design: volio